Short CV

Date of birth: January 17, 1962, Budapest, Hungary
Nationality: Hungarian
Family: married, 5 children (Anna, Kata, Botond, Csenge, Zsombor)

Education:
...... Diploma (M.Sc) in geology, Eötvös University, Budapest, Faculty of Natural Sciences (1986)
Dissertation topic: Volcanic-sedimentary mixed rocks in the Mecsek Mts., Southern Hungary.
...... University doctor degree in geochemistry at Eötvös University, Budapest. (1991)
Dissertation topic: Geochemistry of the Lower Cretaceous volcanic rocks of the Eastern Mecsek Mts. (Application of multivariate mathematical techniques in the interpretation of geochemical data of igneous rocks).
...... CSc/PhD degree in geology at Eötvös University, Budapest and at the Hungarian Academy of Sciences. (1994)
Dissertation topic: Lower Cretaceous volcanic rocks of the Mecsek Mts. (Mineral chemical, geochemical and petrogenetic study on a volcanic series).
...... Habilitation (for geology with special reference to geochemistry) at the Eötvös University, Budapest (2002)
...... DSc degree in geology at the Hungarian Academy of Science (2004)
Dissertation topic: The Neogene volcanism of the Carpathian-Pannonian Region: new results

Professional Position:
Postgraduate fellowship obtained from the Hungarian Academy of Sciences. (1986-1989)
Research Assistant at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (1989-1991)
Research Fellow at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (1991-1995)
Senior Researcher at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (1995-2002)
Associate Professor at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (2002-2006)
Head of the Department at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (2003-)
Professor at the Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös University, Budapest (2006-)

Teaching:
Undergraduate and postgraduate courses at the Eötvös University in igneous petrology, geochemistry, petrogenesis and volcanology

Research studies (Visiting scholar) at foreign universities:
1991: Universität der Wien, Institute für Geochemie (2 months grant from the Collegium Hungaricum)
1992: Universitá degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Terra (3-months grant from the Peregrinatio II and from the Szádeczky-Kardoss Foundations).
1993: Leeds University, Department of Earth Sciences (2 months grant supported by the British Council).
1994: Universitá degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Terra (3-months grant from the Széchenyi Foundation, Budapest).
1996: Universitá degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della Terra (4-months CNR NATO Postdoctoral Fellowship)
1997-1998: Birkbeck College, London and Royal Holloway and New Bedford College, University of London, Department of Geology (1 year Royal Society NATO Postdoctoral Fellowship)
2001: Department of Earth Sciences, University of Utrecht (10 days grant from the EUROPROBE)
2003: Department of Earth Sciences, University of Utrecht (1 month NATO Postdoctoral Fellowship)

******************************************************************************************************************

Publications

updated: 10-Jan-2011

Tschegg, C, Ntaflos, T, Seghedi, I, Harangi, S, Kosler, J, Coltorti, M. (2010): Paleogene alkaline magmatism in the South Carpathians (Poiana Rusca, Romania): Asthenosperic melts with geodynamic and lithospheric information. Lithos, 120/3-4, 393-406.

Harangi, Sz., Molnár, M., Vinkler, A.P., Kiss, B.,. Jull, A.J.T., Leonard, A.E. (2010): Radiocarbon dating of the last volcanic eruptions of Ciomadul volcano, Southeast Carpathians, eastern-central Europe. Radiocarbon, 52/2-3, 1498-1507.

Tschegg, C., Ntaflos, T., Kiraly, F., Harangi, Sz. (2010): High temperature corrosion of olivine phenocrysts in Pliocene basalts from Banat, Romania. Austrian Journal of Earth Sciences, 103/1, 101-110.

Lukács, R., Harangi, Sz., Radócz, Gy., Kádár, M., Pécskay, Z., Ntaflos, T. (2010): A Miskolc-7, Miskolc-8 és Nyékládháza-1 fúrások miocén vulkáni kőzetei és párhuzamosításuk a Bükkalja vulkáni képződményeivel. (The Miocene pyroclastic rocks of the boreholes Miskolc-7, Miskolc-8 and Nyékládháza-1 and their correlation with the ignimbrites of Bükkalja) Földtani Közlöny, 140/1, 31-48. (in Hungarian with English abstract)

Jankovics, É., Harangi, Sz., Ntaflos T. (2009): A mineral-scale investigation of the origin of the 2.6 Ma Füzes-tó basalt, Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (Pannonian Basin, Hungary) Central European Geology, 52/2, 97-124.

Harangi, Sz., Lukács R. (2009): On the age of the Harsány ignimbrite, Bükkalja volcanic field, Northern Hungary - a discussion. Central European Geology, Vol. 52/1, pp. 43-50.

Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P.R.D. (2009): Bimodal pumice populations in the 13.5 Ma Harsány ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary: Syn-eruptive mingling of distinct rhyolitic magma batches? Central European Geology, Vol. 52/1, pp. 51-72.

Klébesz, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2009): A balatonmáriai ultrakáli trachiandezit petrogenezise. (Petrogenesis of the ultrapotassic trachyandesite at Balatonmária). Földtani Közlöny, 139/3, 237-250. (in Hungarian with English abstract)

Sági, T., Kiss B., Bradák B., Harangi Sz. (2008): Középső-pleisztocén löszben előforduló vulkáni képződmények Magyarországon: terepi és petrográfiai jellemzők. (Middle Pleistocene volcanic deposits in loess in Hungary: field and petrographical characteristics) Földtani Közlöny, 138/3, 297-310. (in Hungarian with English abstract)

Fodor L., Kercsmár Zs., Sásdi L., Harangi Sz. (2008): Földtani érvek a vértesi Köves-völgy karbonátos forráskúpjainak késő-kréta (?) kora ellen. Földtani Közlöny, 138/2, 181-188. (in Hungarian with English abstract)

Harangi, Sz. (2007): A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései - lesz-e még folytatás? (The last volcanic eruptions in the Carpathian-Pannonian Region - to be continued?). Földrajzi Közlemények, 131/4, 271-288. (in Hungarian with English abstract)

Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, Th., Koller, F., Pécskay, Z. (2007): A Bükkalján megjeleno felső riolittufaszint vizsgálati eredményei: a harsányi ignimbrit egység. (The characteristics of the Upper Rhyolite Tuff Horizon in the Bükkalja Volcanic Field: The Harsány ignimbrite unit). Földtani Közlöny, 137/4, 487-514. (in Hungarian with English abstract)

Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs. (2007): A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban. (A bór geokémiai változékonysága a Kárpát-Pannon térségben) (Geochemical importance of Boron in subduction zones - Geochemical variation of boron in the Carpathian-Pannonian Region) Földtani Közlöny, 137/4, 557-580.

Karátson, D., Oláh, I., Pécskay, Z., Márton, E., Harangi, Sz., Dulai, A., Zelenka, T., Kósik, Sz. (2007): Miocene volcanism in the Visegrád Mountains (Hungary): an integrated approach to regional volcanic stratigraphy. Geologica Carpathica, 58/6, 541-563.

Harangi, Sz., Downes, H., Thirlwall, M., Gméling, K. (2007): Geochemistry, Petrogenesis and Geodynamic Relationships of Miocene Calc-alkaline Volcanic Rocks in the Western Carpathian Arc, Eastern Central Europe. Journal of Petrology, 48/12, 2261-2287.

Vinkler, A.P., Harangi, Sz., Ntaflos, Th., Szakács, A. (2007): A Csomád vulkán (Keleti Kárpátok) horzsaköveinek kőzettani és geokémiai vizsgálata: petrogenetikai következtetések. (Petrology and geochemistry of the pumices from the Ciomadul volcano (Eastern Carpathians) – implications for the petrogenetic processes) Földtani Közlöny, 137/1, 103-128. (in Hungarian with English abstract)

Gméling, K., Kasztovszky, Zs., Szentmiklósi, L., Révay, Zs., Harangi, Sz. (2007): Boron concentration measurements by prompt gamma activation analysis: Application on miocene-quaternary volcanics of the Carpathian-Pannonian Region. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 271, 2, 397-403.

Harangi, Sz., Lenkey, L. (2007): Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian Region: role of subduction, extension and mantle plume. In: L. Beccaluva, G. Bianchini, M. Wilson (eds): Cenozoic volcanism in the Mediterranean area, Geological Society of America Special Paper 418, 67-92.

Harangi Sz., Downes, H., Seghedi, I. (2006): Tertiary-Quaternary subduction processes and related magmatism in the Alpine-Mediterranean region. In: Gee, D., and Stephenson, R., (eds): European Lithosphere Dynamics, Geological Society of London Memoir, 32, 167-190.

Demény, A., Vennemann, T.W., Harangi, Sz., Homonnay, Z., Fórizs, I. (2006): H2O-dD-FeIII relations of dehydrogenation and dehydration processes in magmatic amphiboles. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20, 919-925.

Seghedi, I., Downes, H., Harangi, Sz., Mason, P.R.D., Pécskay, Z. (2005): Geochemical response of magmas to Neogene-Quaternary continental collision in the Carpathian-Pannonian region: a review Tectonophysics, 410, 485-499

Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P.R.D. (2005): Silicate melt inclusions in the phenocrysts of the Szomolya Ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field (Northern Hungary): implications for the magma chamber processes. Chemical Geology, 223, 46-67.

Gméling, K.; Harangi, Sz.; Kasztovszky, Zs. (2005): Boron and chlorine concentration of volcanic rocks: an application of prompt gamma activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 265/2., 201-212

Harangi, Sz., Mason, P.R.D., Lukács, R. (2005): Correlation of silicic pyroclastic rocks in the Northern Pannonian Basin, Eastern-Central Europe: a geochemical approach. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 143, 237-257

Harangi Sz. (2004): A Kárpát-Pannon térség vulkáni kőzeteinek kutatása - geokémiai megközelítés. Magyar Kémiai Folyóirat, 109-110/4, 173-182.

Harangi Sz., Tonarini, S., Vaselli, O., Manetti, P. (2003): Geochemistry and petrogenesis of Early Cretaceous alkaline igneous rocks in Central Europe: implications for a long-lived EAR-type mantle component beneath Europe. Acta Geologica Hungarica, 46, 77-94.

Lukács, R., Czuppon, Gy., Harangi, Sz., Szabó, Cs., Ntaflos, Th. and Koller, F. (2002): Silicate melt inclusions in ignimbrites, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary - texture and geochemistry. Acta Geologica Hungarica, 45/4, 319-336.

Harangi Sz. (2001): Neogene to Quaternary Volcanism of the Carpathian-Pannonian Region - a review. Acta Geologica Hungarica, 44/2-3, 223-258.

Harangi Sz. (2001): Neogene magmatism in the Alpine-Pannonian Transition Zone - a model for melt generation in a complex geodynamic setting Acta Vulcanologica, 13/1, 25-39

Harangi Sz., Downes, H., Kósa, L., Szabó, Cs., Thirlwall, M.F., Mason, P.R.D., Mattey, D. (2001): Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): geochemistry, petrogenesis and geodynamic implications. Journal of Petrology, 42/10, 1813-1843.

Karátson, D., Csontos, L., Harangi, Sz., Székely, B., Kovácsvölgyi, S. (2001): Volcanic successions and the role of destructional events in the Western Mátra Mountains, Hungary: implications for the volcanic structures. Géomorphologie: relief, processus, environnement, 2, 79-92.

Németh, K., Martin, U., Harangi, Sz. (2001): Miocene phreatomagmatism at Tihany (Pannonian Basin, Hungary) Journal of Volcanology and Geothermal Research, 111, 111-135.

Karátson, D., Márton, E., Harangi, Sz., Józsa, S., Balogh, K., Pécskay, Z., Kovácsvölgyi, S., Szakmány, Gy., Dulai, A. (2000): Volcanic evolution and stratigraphy of the Miocene Börzsöny Mountains, Hungary: an integrated study. Geologica Carpathica, 51/5, 325-343.

Harangi Sz. (1999): A Csódi-hegy vulkáni kőzetének geokémiája és petrogenezise. Topographia Mineralogica Hungariae, Miskolc, VI., 59-85.

Szabó, Zs., Harangi Sz., Weiszburg T. (1999): A dunabogdányi Csódi-hegy dácitjának kőzetalkotó gránátja. Topographia Mineralogica Hungariae, Miskolc, VI., 87-102.

Németh, K., Martin, U., Harangi, Sz. (1999): Miocene maar/diatreme volcanism at the Tihany Peninsula (Pannonian Basin): The Tihany Volcano. Acta Geologica Hungarica, 42/4, 349-377.

Demény A., Harangi Sz., Fórizs I., Nagy G. (1997): Primary and secondary features of analcimes formed in carbonate-zeolite ocelli of alkaline basalts (Mecsek Mts., Hungary): textures, chemical and oxygen isotope compositions. Geochemical Journal, 31, 37-47.

Harangi Sz., Szabó Cs., Józsa S., Szoldán Zs., Árva-Sós E., Balla M., Kubovics, I. (1996): Mesozoic igneous suites in Hungary: Implications for genesis and tectonic setting in the northwestern part of Tethys. International Geology Review, 38, (4), 336-360.

Demény A., Harangi Sz. (1996): Stable isotope studies and processes on carbonate formation in Hungarian alkali basalts and lamprophyres: evolution of magmatic fluids and magma-sediment interactions. Lithos, 37, 335-349.

Harangi Sz., Vaselli, O., Tonarini, S., Szabó, Cs., Harangi, R., Coradossi, N. (1995): Petrogenesis of Neogene extension-related alkaline volcanic rocks of the Little Hungarian Plain Volcanic Field (Western Hungary). in: H. Downes and O. Vaselli (eds.): "Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region", Acta Vulcanologica, 7 (2), 173-187.

Harangi Sz., Wilson, M., Tonarini, S. (1995): Petrogenesis of Neogene potassic volcanic rocks in the Pannonian Basin. in: H. Downes and O. Vaselli (eds.): "Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region", Acta Vulcanologica, 7 (2), 125-134.

Harangi R., Harangi Sz. (1995): Volcanological study of the Neogene basaltic volcano of Sághegy (Little Hungarian Plain Volcanic Field, Western Hungary). in: H. Downes and O. Vaselli (eds.): "Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region", Acta Vulcanologica, 7 (2), 189-197.

Szabó Cs., Harangi Sz., Vaselli, O., Downes H. (1995): Temperature and oxygen fugacity in peridotite xenoliths from the Carpatho-Pannonian Region. in: H. Downes and O. Vaselli (eds.): "Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region", Acta Vulcanologica, 7 (2), 231-239.

Capaccioni, B., Coradossi, N., Harangi, R., Harangi Sz., Karátson, D., Sarocchi, D., Valentini, L. (1995): Early Miocene pyroclastic rocks of the Bükkalja Ignimbrite Field (North Hungary) - A preliminary stratigraphic report. in: H. Downes and O. Vaselli (eds.): "Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region", Acta Vulcanologica, 7 (2), 119-124.

Harangi Sz. (1994): Geochemistry and petrogenesis of the Early Cretaceous continental rift-type volcanic rocks of the Mecsek Mts., South Hungary. Lithos, 33, 303-321.

Harangi Sz., Vaselli, O., Kovács, R., Tonarini, S., Coradossi, N., Ferraro, D. (1994): Volcanological and magmatological studies on the Neogene basaltic volcanoes of the Southern Little Hungarian Plain, Pannonian Basin, Western Hungary. Mineralogica et Petrographica Acta, 37, 291-305.

Harangi Sz., Árváné-Sós E. (1993): A Mecsek hegység alsókréta vulkáni kőzetei. I. Ásvány- és kőzettan. [Early Cretaceous volcanic rocks of the Mecsek Mountains (South Hungary) I. Mineralogy and petrology] Földtani Közlöny, 123/2, 129-165.

Szabó, Cs., Harangi, Sz., Csontos, L. (1992): Review of Neogene and Quaternary volcanism of the Carpathian-Pannonian region. in: P.A. Ziegler (ed.): Geodynamics of Rifting, Volume I. Case History Studies on Rifts: Europe and Asia - Tectonophysics, 208, 243-256.

Kubovics, I., Szabó, Cs., Harangi Sz., Józsa, S. (1990): Petrology and petrochemistry of Mesozoic magmatic suites in Hungary and the adjacent areas - an overview. Acta Geodaetica Geophysica et Montanistica Hungarica, 25. (3-4), 345-371.

Tam, B.M., Harangi Sz. (1990): Major element geochemistry of the Late Palaeozoic-Early Mesozoic granitoids in Vietnam. Acta Mineralogica-Petrographica, 31, 67-75.

Harangi Sz. (1990): Sokváltozós matematikai módszerek alkalmazása vulkáni kőzetsorozatok vizsgálatában. Általános Földtani Szemle, 25, 179-192.

Harangi Sz. (1989): Redeposited volcanoclastic limestone in the Eastern Mecsek Mts., Southern Hungary. Acta Mineralogica-Petrographica, 29, 81-93.

Harangi Sz. (1989): Multivariate mathematical methods in the study of a single volcanic suite. Fragmenta Mineralogica et Paleontologica, 14, 5-16.

Harangi Sz. (1988): Major element chemistry of Lower Cretaceous igneous rocks of the Mecsek Mts. (Southern Hungary) I. Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici, 80, 11-24.

******************************************************************************************************************

Research
Under construction
******************************************************************************************************************

Students
Under construction
******************************************************************************************************************

Media/Popular Science
Under construction
******************************************************************************************************************

Family
Under construction