Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kőzettan-Geokémiai TanszékA Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársainak és PhD hallgatóinak eredményei

2005

Publikációk:
Folyóirat (megjelent és in press)

Összes: 25 (ebből 6 in press)
Kumulatív impakt faktor: 9.78 (11.351 in press munkákkal; 2003. évi IF adatokkal)
Külföldi folyóiratban publikált munkák: 13
Magyar folyóiratban, idegen nyelven publikált munkák: 5
Magyar folyóiratban, magyar nyelven publikált munkák: 7

Beadott, bírálat alatt lévő publikációk

Összesen: 14

Könyv, könyvrészlet

Összesen: 1

Konferencia absztrakt

Összesen: 20

Ismeretterjesztő cikkek

Összesen: 10


Témavezetés:
TDK hallgatók eredményei

Összesen: 15 TDK dolgozat
11 OTDK részvétel,
amiből:
I. hely: 2
II. hely: 3
III. hely: 2
különdíj: 2

Diplomázó hallgatók

Összesen: 6 befejezett dolgozat
(További tevékenység: 2 Doktori Iskola ösztöndíjas hallgató; 3 állásban; 1 további tanulmányok)
Jelenleg futó diplomamunkák: 6

Pályázatok, Megbízások

Összesen: 7
Teljes összeg: 19479466.- Ft
17580.- Euro
(+ 129183,8 euro összegű EU pályázatban részvétel)


Folyóirat publikációk (megjelent és in press)

Bendo, Zs., Korpás, L. (2005): How much time is needed for laccolith formation? A new approach based on a case study from Csódi-hegy, Dunabogdány, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 48/3, 299-316.

Bérczi, Sz. - Szakmány, Gy.: (in press) Petrographic studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: II. Textural comparisons of NASA Lunar Breccia samples and various counterparts from the terrestrial chondritic (NIPR) and artificial ceramic samples. - Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 45/2.

Bradák, B. - Szakmány, Gy. - Józsa, S. (2005): Mágneses szuszceptibilitás mérések - új módszer alklamazása csiszolt koeszközök vizsgálatában. - Archeometriai Muhely, www.ace.hu/am 2005. II./1. pp. 13-22.

Farkas R. - Józsa S. (2005): A Pisznicei-zsomboly üledékkitöltésének elemzése eredetvizsgálat és termális hatások céljából. Karsztfejlodés X. 2005: 305-317.

Füri, J. - Szakmány, Gy. - Kasztovszky, Zs. - T. Biró, K. (2004): The origin of the raw material of basalt polished stone tools in Hungary. - Slovak Geological Magazine, 10. pp. 97-104.

Gherdán, K. - T. Biró, K. - Szakmány, Gy. (in press): Petrologic studies on Early Neolithic Pottery from Vörs, SW Hungary - Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 45/2

Gméling, K., Kasztovszky, Zs., Harangi, Sz., Szentmiklósi, L. and Révay, Zs. (2005): Geological use of prompt gamma activation analysis: importance of the boron concentration in volcanic rocks. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. (in press)

Gméling, K.; Harangi, Sz.; Kasztovszky, Zs. (2005): Boron and chlorine concentration of volcanic rocks: an application of prompt gamma activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 265/2., 201-212. IF: 0.472 (2003)

Hably, L. - Szakmány, Gy. Prospects of flora and vegetation reconstructions dependent on sediment petrologicalconditions (presented by eight Egerian floras of Hungary). - Geobios 39/2, 2006. in press

Harangi Sz., Downes, H., Seghedi, I. (2005): Tertiary-Quaternary subduction processes and related magmatism in the Alpine-Mediterranean region. in Gee, D., and Stephenson, R., eds., European Lithosphere Dynamics, Geological Society of London Memoir.

Harangi, Sz., Mason, P.R.D., Lukács, R. (2005): Correlation of silicic pyroclastic rocks in the Northern Pannonian Basin, Eastern-Central Europe: a geochemical approach. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 143, 237-257. IF: 1.457 (2003)

Kóthay, K., Szabó, Cs., Török, K. és Sharygin, V. V. (2005) Egy csepp a magmából: Szilikátolvadék-zárványok a hegyestui alkáli bazalt olivin fenokristályaiban (One droplet of the magma: Silicate melt inclusions in olivine phenocrysts from alkali basalt of Hegyestu), Földtani Közlöny 135, 31-55.

Kovács, I. és Szabó, C. (2005) Geodynamical significance of granulite xenoliths beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field, Carpathian-Pannonian Region (N-Hungary/S-Slovakia) Mineralogy and Petrology, 85, 269-290.

Lukács, R., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Mason, P.R.D. (2005): Silicate melt inclusions in the phenocrysts of the Szomolya Ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field (Northern Hungary): implications for the magma chamber processes. Chemical Geology, 223, 46-67. IF: 2.33 (2003)

Marschall, H. R.; Kasztovszky, Zs.; Gméling, K.; Altherr, R. (2005): Chemical analysis of high-pressure metamorphic rocks by PGNAA - comparison with results from XRF and solution ICP-MS - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Vol. 265, No. 2. (2005), IF: 0.472 (2003)

Oravecz H., Józsa S. (2005): Archaeological and petrographic investigation of polished stone tools of the Neolithic and Copper Age period from the collection of the Hungarian National Museum / A Magyar Nemzeti Múzeum újkokori és rézkori csiszolt koeszközeinek régészeti és kozettani vizsgálata. Archeometriai Muhely, www.ace.hu/am 2005. II./1., 23-47.

R. Varga A. 2005: Az oskörnyezeti viszonyok jellemzése a törmelékes üledékes kozetek kémiai összetétele alapján. - Földtani Közlöny 135/3, 433-458.

R. Varga A. és Szakmány Gy. 2004: Geochemistry and provenance of the Upper Carboniferous sandstones from borehole Diósviszló-3 (Téseny Sandstone Formation, SW Hungary). - Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 45/2, (in press)

R. Varga A., Szakmány Gy., Raucsik B. és Máthé Z. 2005: Chemical composition, provenance and early diagenetic processes of playa lake deposits from the Boda Siltstone Formation (Upper Permian), SW Hungary. - Acta Geologica Hungarica, 48/1, 49-68.

Raucsik B., Horváth H. és R. Varga A. 2005: A Sándorhegyi Formáció szervetlen geokémiai vizsgálatának eredményei (Pécselyi Tagozat, Nosztori-völgy). - Földtani Közlöny 135/4, (in press)

Seghedi, I., Downes, H., Harangi, Sz., Mason, P.R.D., Pécskay, Z. (2005): Geochemical response of magmas to Neogene-Quaternary continental collision in the Carpathian-Pannonian region: a review. Tectonophysics, 410, 485-499. IF: 1.633 (2003)

Szakmány, Gy. (2004): Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview. - Slovak Geological Magazine, 10. pp. 81-96.

Szentmiklósi, L., Gméling, K. and Révay, Zs. (2005): Fitting the boron peak and resolving interferences in the 460-490 keV region of PGAA spectra. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (in press)

Szilágyi, V. - Szakmány, Gy. - Gyarmati, J. (in press): Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának elozetes eredményei (Paria, Bolívia). - Archeometriai Muhely, www.ace.hu/am 2005 II/2

Török, K., Dégi, J., Szép, A., Marosi, Gy. (2005): Reduced carbonic fluids in mafic granulite xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, W-Hungary. Chemical Geology, 223, 93-108. IF: 2.33 (2003)

VISSZABeadott, bírálat alatt lévo publikációk

Bali, E., Zajacz, Z., Kovács, I., Halter, W., Szabó, Cs., Vaselli, O., Török, K., Bodnar, R. J. (2005) Evidence for melting of subducted slab: quartz-bearing orthopyroxene-rich websterite xenolith from the Bakony - Balaton Highland Volcanic Field (western Hungary, Pannonian Basin). Earth and Planetary Science Letters, (submitted)

Falus, Gy., Szabó Cs., Kovács I., Zajacz Z. (2005) Symplectite in spinel lherzolite xenoliths from the Little Hungarian Plain, Western Hungary: a principle key for understanding basin evolution. Lithos, (accepted for publicaion)

Gméling, K; Németh, K; Martin, U; Eby, N. (2005): Boron concentrations of volcanic fields in different geotectonic settings. Journal of Volcanology and Geothermal Research, (submitted)

Harangi, Sz., Downes, H., Thirlwall, M.: Geochemistry and petrogenesis of Miocene calc-alkaline volcanic rocks in the western Carpathian arc, Eastern Central Europe: evidence for an enriched mantle source. Journal of Petrology, szerkesztoi döntés a bírálatok alapján: közepes átdolgozás után elfogadva

Harangi, Sz., Lenkey, L.: Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian Region: role of subduction, extension and mantle plume. Geological Society of America Special Publications Series, szerkesztoi döntés a bírálatok alapján: közepes átdolgozás után elfogadva

Jávor A., Ditrói-Puskás Z., Dobosi G. (submitted): Genesis of crustal xenoliths from andesites in the SE Mátra Mts (Hungary) based on petrological and geochemical studies. 19 pp.

Kovács, I. (2005) Origin of the South Australian heat flow anomaly. Journal of the Virtual Explorer, (accepted for publication)

Kovács, I., Csontos, L., Szabó Cs., Falus, Gy., Bali, E., Benedek, K., Zajacz, Z. (2005) Paleogene Igneous rocks and geodynamics of the Alpine-Carpathian-Pannonian-Dinaric Region: an integrated approach, GSA Special Publications (accepted for publication)

Kovács, I., Hidas, K., Ntaflos, T., Sharygin, V., Szabó Cs. (2005) Characteristic features of the lithospheric mantle beneath the Minusa Region (South Siberia) in the light of the Pannonian Basin (Cental Europe): a case study. Geologica Carpathica, (submitted)

Marschall, H.R., Altherr, R., Ludwig, T., Kalt, A. Gméling, K., Kasztovszky, Zs. (2005): Partitioning and budget of Li, Be and B in high-pressure metamorphic rocks. Submitted to Geochimica et Cosmochimica Acta, 18. November 2005

R. Varga A., Szakmány Gy., Árgyelán, T., Józsa, S., Raucsik B. és Máthé Z. (átdolgozás alatt): Complex examination of the Upper Paleozoic siliciclastic rocks from southern Transdanubia, SW Hungary - mineralogical, petrographic and geochemical study. - GSA Special Volume

Varga, A., Raucsik, B., Hartyáni, Zs. és Szakmány, Gy. (lektorálás alatt): Characterization of paleoweathering conditions of the Upper Carboniferous/Pennsylvanian siliciclastic rocks from southern Transdanubia, SW Hungary. - Microchemical Journal

Varga, A., Szakmány, Gy. és Raucsik, B. (lektorálás alatt): Background contents of potentially toxic trace elements in subsurface sandstone samples, Slavonia-Drava Unit, Hungary. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B

Varga, A., Szakmány, Gy. és Raucsik, B. (lektorálás alatt): Natural arsenic and antimony in siliciclastic sedimentary rocks of the western Mecsek Mountains, SW Hungary. - Microchemical Journal

VISSZAKönyv és könyvrészlet

Ditrói-Puskás Z. (2005): Regional types of igneous petrogenesis. In: Geonomy. The Synthesizing Geoscience for the 21st Century. Hungarian Academy of Sciences Subcommission on Geonomy, Budapest. 45-52.

VISSZAKonferencia absztrakt

Biró, K. T. - Gherdán, K. - Szakmány, Gy. - Tóth, M. (2005): Ceramic sequence of 7000 years: Archaeometrical study of pottery finds from Vörs, Máriaasszony sziget (SW Hungary). - Abstract of 8th European Meetings of Ancient Ceramics, 26-29 October 2005, Lyon, France, 2p

Dégi J., Badenszki E., Török K., Kodolányi J., Szép A., Marosi Gy. (2005): Detailed study of the CO2-CO±C system in mafic granulite xenoliths from Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (Central Pannonian Basin, W-Hungary). International Seminars of Petrology, Fourth Seminar, 2005. 07. 6-9., Siena, eloadás

Dégi, J., Kodolányi, J. Badenszki, E., Török, K. (2005): Thermo-barometry of garnet granulite xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (BBHVF). 3rd Meeting of the Central European Tectonic Studies Group / 10th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2005. 04. 14-17., Felsotárkány, eloadás

Dégi, J., Török, K., Szép, A., Marosi, Gy. (2005): Reduced carbonic fluids in mafic granulite xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, W-Hungary. International Seminars of Petrology, Fourth Seminar, 2005. 02. 5-12., Canberra, poszter

Gánti T., Pócs T., Bérczi Sz., Ditrói-Puskás Z., Gál-Sólymos K., Horváth A., Nagy M., Kubovics I. (2005): Morphological investigations of Martian spherules, comparisons to collected Terrestrial counterparts. 36th Lunar and Planetary Science Conference. 2026 pdf. Lunar and Planetary Institute, Houston. (CD-ROM) Gméling, K; Pécskay, Z. (2005): Boron content of Miocene calc-alkaline volcanic core samples from the Trans-Tisza Region (Hungary). Mineralia Slovaca 3,3 37, 2005, ISSN 0369-2086, 363-366.

Harangi, Sz., Lenkey, L., Vinkler A.P., Szakács A., Ntaflos, T., Peto, M., Lukács R. (2005): Deep mantle vs. plate tectonic control of the Miocene to Pleistocene volcanism in the Carpathian-Pannonian Region. ERUPT Workshop, Napoli-Stromboli, Italy, 6-11 September 2005, Abstract volume of the ERUPT Workshop eloadás

Horváth, P. - Józsa, S. - Szakmány, Gy. (2005): Petrography and geochemistry of Eclogite pebbles from Pleistocene conglomerates at Dunavarsány, Hungary. - Abstract of 7th International Eclogite Conference, 3-9 July 2005, Seggau, Austria, - Mitt. Österr. Miner. Ges. 150, p. 54.

Nagy B.-né, Gálné Sólymos, K., Szabó, Cs., Barabás, A., Breitner, D., Rajnai G., Konc Z. (2005): U- és Th-taralmú járulékos ásványok és szerepük a természetes sugárterhelésben. 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyulés eloadásai, Hajduszoboszló, MKE kiadvány pp 105-109.

Panczky, M; Gméling, K; Kasztovszky, Zs. (2005): Prompt Gamma Activation Ananlysis (PGAA) of the Lower Permian rhyolitic rocks from the North Sudetic Basin. Polskie Towarzysstwo Mineralogiczne - Prace Specjalne Mineralogical Soc. Poland - Spec. Papers 26

Péterdi, B. - Kovács, T. - Szakmány, Gy. - T. Biró, K. (2005): Petrographic Investigation of Bronze and Iron Age Casting Moulds from the Collection of the Hungarian National Museum. - Proceeedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 3, pp. 87-90.

Pintér, F. - Szakmány, Gy. - Demény, A. - Tóth, M. - Lovei, P. (2005): The Provenance of "Red Marble" Monuments in Hungary. - Proceeedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 3, pp. 91-94.

Rajnai, G., Nagy-Balogh J., Gál-Sólymos, K., Konc Z., Breitner, D., Barabás, A, Szabó, Cs. (2005): Geochemical studies on potentinal source minerals of radon background radiation: case studies in Hungary. Environment-Research, Protection and Management Environment and Progress Nagyszeben 13th - 15th October 2005

Starnini, E. - Szakmány, Gy. (2005): Studio archeometrico comparativo di manufatti non vascolari in argilla cotta e di contenitori ceramici del neolitico antico ungherese. - Riassunto della 9a Giornata di Archeometria della Ceramica, Torre di Pordenone, 18-19 Aprile 2005. p. 10.

Szakács, A., Harangi, Sz. (2005): Volcanic hazard in the Carpathian-Pannonian Region: A discussion. EUG 2005 Conference, Wien, Austria, April 2005-05-06. Geophysical Research Abstract, Vol. 7, 07913. poszter

Szakmány Gy., R. Varga A. és Raucsik B. 2005: A dél-dunántúli permi törmelékes sorozat homokköveinek és finomtörmelékes kozeteinek geokémiai vizsgálati eredményei. - Földtudományi eloadóülés (Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezete, Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja, Pécsi Akadémiai Bizottság Bányászati és Földtani Munkabizottsága, Mecsekérc Környezetvédelmi Rt.), 2005. június 2-3. - Pécs, 10.

Szakmány, Gy. - Starnini, E. - Raucsik, B. (2005): Preliminary Archaeometric Investigation of Early-Neolithic Pottery of the Körös Culture (Hungary). - Proceeedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 3, pp. 269-272.

Szilágyi, V. - Gyarmati, J. - Szakmány, Gy. - Tóth, M. (2005): Preliminary comparative archaeometric results of colonial and inca potteries in Paria (Altiplano, Bolivia). - Abstract of 8th European Meetings of Ancient Ceramics, 26-29 October 2005, Lyon, France, p 48.

Vinkler, A.P., Harangi, Sz., Ntaflos, T., Szakács, A. (2005) Geochemistry of the 20-30 ka dacitic volcanic products from the Ciomadul volcano, Carpathian-Pannonian Region - petrogenetic implications. EUG 2005 Conference, Wien, Austria, April 2005-05-06. Geophysical Research Abstract, Vol. 7, 07820. eloadás

Zöldföldi, J. - Taubald, H. - Pintér, F. - Tóth, M. - T. Biró, K. - Satir, M. - Mráv, Zs. - Kasztovszky, Zs. - Szakmány, Gy. - Demény, A. (2005): Provenance Studies on Roman Marble Fragments in the Hungarian National Museum, Budapest. - Proceeedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 3, pp. 119-122.

VISSZAIsmeretterjesztő cikkek

Gméling K., Harangi Sz., Kasztovszky Zsolt: Mit üzen a bór a vulkáni hegyek keletkezésérol? Élet és Tudomány, 2005. március., LX, 9, 266-268

Gméling Katalin (2005): "Hanyatló" Apostolok - Élet és Tudomány LX, 31, 963.

Harangi Sz.: A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: 1. Csomád. Természet Világa, 2005. 136/1, 43-45

Harangi Sz.: A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: 2. Bazalt tuzhányók. Természet Világa, 2005. 136/7, 304-307

Harangi Sz.: A Ság hegy rétegei. Élet és Tudomány, 2005/24, 766

Harangi Sz.: Kemenesalja tuzhányója: a Ság hegy - Kirándulás egy vulkán belsejébe. Élet és Tudomány, 2005/24, 752-755

Harangi Sz.: Lávafa. Élet és Tudomány, 2005/13

Harangi Sz.: Lávaportrék - Pele örök hawaii csatája. Élet és Tudomány, 2005/13, 400-401

Harangi Sz.: Veszélyes tuzhányók: Összeomló vulkánok fenyegetései (M. Koukal nyomán, átdolgozva). 3. évezred, 2005. január, 72-75

Kovács, I. (2005): Kozmikus becsapódás emlékei. Természet Világa, 136, 345-347

VISSZATDK hallgatók eredményei

Jávor Anita: A kisnánai andezit-kofejtobol származó kéregzárványok petrográfiai és geokémiai vizsgálata. Témavezeto: Ditrói-Puskás Zuárd, XXVII. OTDK, különdíj

Vinkler Anna Paula (2005): A Csomád vulkáni komplexum piroklasztit egységeinek jellemzése vulkanológiai, petrográfiai és geokémiai adatok alapján. ELTE Kozettan-Geokémiai Tanszék, Budapest. Témavezeto: Harangi Szabolcs; Eredmény: ELTE TDK III. Hely, Erdélyi TDK I. hely, XXVII. OTDK I. hely

Kiss Balázs és Sági Tamás (2005). A Bagi tefra. ELTE Kozettan-Geokémiai Tanszék, Budapest. Témavezeto: Harangi Szabolcs, Kari TDK 2005. dec. 9.

Badenszki Eszter (2005): Szentbékkállai bázisos granulit xenolitok petrográfiai és geokémiai feldolgozása. Témavezeto: Török Kálmán és Dégi Júlia

Breitner Dániel (2005): Építoanyagok szerepe a beltéri radonanomália kialakulásában. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba. XXVII. OTDK ELTE Budapest 2005. március 21-23. II. Díj

Konc Zoltán és Rajnai Gábor (2005): Potenciális radonforrások vizsgálata egy Mórágyi rögben fekvo kistelepülés példáján. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba. XXVII. OTDK ELTE Budapest 2005. március 21-23. Dícséret

Rajnai G., Konc Z.: A Mórágyi rög egyik kistelepülésén kialakult anomálisan nagy radonszintjánek geokémiai vizsgálata. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba. Környezettudományi Kari TDK 2005. dec. 9.

Bartucz Dorottya és Marosvölgyi Krisztina (2005): Mikrobiális tevékenység szerepe a sukorói granitoid területen észlelt Rn anomália kialakulásában. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba. Környezettudományi Kari TDK 2005. dec. 9.

Breitner Dániel (2005): Eskerhomokon végzett összetett radon-forrás vizsgálat, finn esettanulmány. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba. Környezettudományi Kari TDK 2005. dec. 9.

Tóth Attila (2005): A Persány-hegységi piroxenit zárványok kozettani és geokémiai vizsgálata. Témavezeto: Szabó Csaba, XXVII. OTDK III. hely

Guzmics Tibor (2005): Foszfátos karbonatitolvadék-zárványok piroxenit xenolitokban az Ad-2 fúrás lamprofírjaból. Témavezeto: Szabó Csaba és Kovács István, XXVII. OTDK I. hely

Hidas Károly: Olvadási folyamatok a felsoköpenyben a Szibériai Kraton területerol (Minusa Régió Vulkáni Terület, D-Oroszország). Témavezeto: Szabó Csaba és Kovács István, XXVII. OTDK kiemelt dícséret.

Kodolányi János: Bondoró-hegyrol származó granulit xenolitok kozettani vizsgálata. Témavezeto: Szabó Csaba és Török Kálmán, XXVII. OTDK II.díj.

Bradák Balázs (2005): Mágneses szuszceptibilitás vizsgálatok alkalmazása archeometriai kutatásokban. - Témavezeto: Szakmány György, XXVII. OTDK 3. helyezett.

Árgyelán József Tibor (2005): A Máriagyud-1 számú fúrásban feltárt alsó-permi durvatörmelékes összlet metamorf eredetu kavicsanyagának kozettani és geokémiai vizsgálata. - Témavezeto: Szakmány György, XXVII. OTDK 2. díj

VISSZADiplomázó hallgatók

Árgyelán József Tibor (2005): A XV. szerkezeti fúrás által feltárt Cserdi Konglomerátum Formáció gneisz és granitoid kavicsanyagának kozettani és geokémiai vizsgálata. Témavezeto: Szakmány György

Kodolányi János (2005): Redukció és hulés nyomai a bondoró-hegyi alsó kéreg eredetu kozetzárványokban. Témavezeto: Szabó Csaba és Török Kálmán.

Kovács Tímea (2005): Újkokori paticsok archeometriai vizsgálata két dunántúli lelohelyen. Témavezeto: Szakmány György

Máté László: A dunavarsányi Aqua kft. Kavicsbányájában termelt felso-pleisztocén folyóvizi eredetu kavicsos összlet andezitkavicsainak statisztikai és kozettani vizsgálata. Témavezeto: Józsa Sándor

Peto Mária (2005): A Közép-Szlovákiai Vulkáni terület késo-miocén bazaltos andezitjeinek kozettani és geokémiai vizsgálata. ELTE Kozettan-Geokémiai Tanszék, Budapest. Témavezeto: Harangi Szabolcs

Vinkler Anna Paula (2005): A Csomád vulkáni komplexum piroklasztit kozeteinek komplex vizsgálata. Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, Témavezeto: Harangi Szabolcs és Szakács Sándor

Futó diplomamunka:

Szabó György: Magma-víz kölcsönhatás vizsgálata kemenesaljai bazalt vulkánokon. Témavezeto: Harangi Szabolcs

Breitner Dániel: Eskerhomokon végzett összetett radon-forrás vizsgálat, finn esettanulmány. Témavezeto: Nagy Béláné és Szabó Csaba.

Jakab Andrea: A Gyurufui riolit kozettani és geokémiai vizsgálata. Témavezeto: Józsa Sándor

Jávor Anita: Egyes nehézfémek mozgását és megkötodését meghatározó geokémiai tényezok vizsgálata az egykori Metallochemia gyártelep környéki szennyezett talaj. Témavezeto: Ditrói-Puskás Zuárd

VISSZAPályázatok, megbízások

Harangi Szabolcs (témavezeto): Can we expect new magma generation and volcanic eruption at the Csomád-Persány area (Southeast Carpathian-Pannonian Region)? Magyar-Osztrák AKCIÓ Alapítvány, Futamido: 2005-2006, Összeg: 825 ezer Ft + 5120 Euro

Harangi Szabolcs (témavezeto): Geokémiai folyamatok vizsgálata prompt-gamma aktivációs analízis segítségével: a bór szerepe szubdukciós övekhez kapcsolódó magmás kozetekben. OTKA pályázat, Futamido: 2002-2005, Összeg: 5371 ezer Ft

Harangi Szabolcs (témavezeto): Origin of the last volcanic eruption in the Carpathian-Pannonian Region. Magyar-Osztrák AKCIÓ Alapítvány, Futamido: 2004-2005, Összeg: 608 ezer Ft + 3460 Euro

Szabó Csaba (témavezeto): Similarities and differences in the generation, percolation and entrapment of fluids and melts in the lower crust/upper mantle of the Eastern Alps and the Pannonian Basin. Magyar-Osztrák Akció Alapítvány, Futamido: 2005-2006, Összeg: 880 ezer Ft + 9000 euro.

Szabó Csaba (témavezeto): Szilikátolvadékok jelentosége a Pannon-medencébol származó felsoköpeny zárványokban. OTKA, Futamido: 2003-2006, Összeg: 7000 ezer Ft,

Szabó Csaba (témavezeto): Töréses zónák, repedéskitölto litoklázisok anyagainak transzporttulajdonság vizsgálata. 420 eFt, MECSEKÉRC Rt.

Szakmány György (magyar témavezeto): European PhD in Science for Conservation (EPISCON). Európai Unió; Koordinátor: Universtá di Bologna. Összeg: 129183,8 euro, Futamido: 2005-2009

Szakmány György (témavezeto): Kárpát-medencei oskori kerámialeletek égetési technológiájának archeometriai vizsgálata (Rövid cím: Oskori kerámiák archeometriája). Magyar-olasz kormányközi TéT együttmuködés, Futamido: 2004-2007, Összeg: 4 375 466,- Ft

VISSZA


**************************************************************************

A Kar Kiváló Hallgatói címet kapták 2005-ben a tanszéken dolgozó következő hallgatók:

Árgyelán Tibor
Guzmics Tibor
Hidas Károly
Kodolányi János

GRATULÁLUNK!

**************************************************************************

A Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársainak és PhD hallgatóinak eredményei


2003-2004

Publikációk

Előadások konferenciákon és workshopokon

Poszterbemutatók konferenciákon és workshopokon