Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársai alfabetikus sorrendben
Szabó Csaba
Szabo Csaba

Szoba: 00.507 (Déli tömb)
Telefon: 209-0555/8338 mellék
E-mail: cszabo@elte.hu

Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat: Ph.D.
Oktatott tárgyak: geokémia, a Kárpát-Pannon térség magmás és metamorf kőzetei
Kutatási terület: Magmás petrogenezis, köpeny xenolit, fluidum, szilikátolvadék és szulfid zárvány, metamorf kőzettan, köpeny összetétel és köpeny folyamatok, Kárpát-Pannon régió vulkanizmusa, geotermobarometriai módszerek nagy nyomású kőzetekben, radonEnglish version