Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársai alfabetikus sorrendben
Ditrói-Puskás Zuárd
Ditroi-Puskas Zuard

Szoba: 0.507 (Déli tömb)
Telefon: 209-0555/8360 mellék
E-mail: dpuskas@freemail.hu

Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat: habiliált doktor, PhD
Oktatott tárgyak: Kőzettan, Geokémia, Kőzettan terepgyakorlat, A pegmatitok ásvány-kőzettana és geokémiája
Kutatási terület: meteoritok, kavicsüledékek kőzettanaEnglish version