Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársai alfabetikus sorrendben
Szakmány György
Szakmany gyorgy

Szoba: 0.503 (Déli tömb)
Telefon: 209-0555/8356 mellék
E-mail: gyorgy.szakmany@geology.elte.hu

Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat: Ph.D.
Oktatott tárgyak: Üledékes kőzettan, Petrográfiai elemzések, Ásvány-kőzettan gyakorlat, Földtudományi alapismeretek előadás, Az archeometria geológiai vonatkozásai, Nemérces nyersanyagok archeometriája, Kerámiák archeometriai vizsgálati módszerei, Törmelékes üledékes kőzetek kőzettana és geokémiája
Kutatási terület: archeometria, sziliciklasztos kőzetek petrológiája és geokémiájaEnglish version