Kőzettan-Geokémiai Tanszék munkatársai alfabetikus sorrendben
Józsa Sándor
Jozsa Sandor

Szoba: 0.505 (Déli tömb)
Telefon: 209-0555/8358 mellék
E-mail: sandor.jozsa@geology.elte.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Tudományos fokozat: Ph.D.
Oktatott tárgyak: Kőzettan, ásványtan-kőzettan, geokémia, Magyarország kőzetei, speciális kőzetmikroszkópiai vizsgálatok, a Kárpát-Pannon térség magmás és metamorf kőzetei
Kutatási terület: magmás kőzettan, törmelékes üledékes kőzetekEnglish version